Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καυκάς

Εμέν πα λένε ΚιόλιαληΕμέν πα λένε Κιόλιαλη

Στιχουργοί: Νίκος Γεωργιάδης, Σάββας Τριανταφυλλίδης

Συνθέτες: Δημήτρης Γεωργιάδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γεωργιάδης, Νίκος Γεωργιάδης


Να εξέρ’να εγώ, κόρη,
και -ν- εσύ πού θα πας
Ας αγοράζω σε μπιλέτον
και πάμ’ σο Καυκάς

Έλα, γιάβρουμ, μπιζίμ χάνα¹
να σε πάρω γιάνα-γιάνα
Να σε πάρω γιάνα-γιάνα,
έφαες την ψ̌η μ’

Ας αγοράζω σε μπιλέτον
και πάμ’ σο Καυκάς
Εξέρω εκείν’ τα μέρι͜α
ατώρα αροθυμάς

Έλα, γιάβρουμ, μπιζίμ χάνα¹
να σε πάρω γιάνα-γιάνα
Να σε πάρω γιάνα-γιάνα,
έφαες την ψ̌η μ’

Πράσινα ψηλά ραχ̌ία
είναι σο Καυκάς
Μαύρη Θάλασσα, παιδία,
περιμέν’ εμάς

Έλα, γιάβρουμ, μπιζίμ χάνα¹
να σε πάρω γιάνα-γιάνα
Να σε πάρω γιάνα-γιάνα,
έφαες την ψ̌η μ’

Αβούτ’ τ’ έρημον η καρδι͜ά μ’
έντον άμον λιθάρ’ 
Ατώρα θα ευρίγουμ’νε
απέσ’ σο Κρασνοντάρ

Έλα, γιάβρουμ, μπιζίμ χάνα¹
να σε πάρω γιάνα-γιάνα
να σε πάρω γιάνα-γιάνα
έφαες την ψ̌η μ’

Παιδία, εσείν κάθουστουν
αδά σ’ εμόν το γιάν’
Ατώρα θα ’λούσκουμ’νες
και -ν- απέσ’ σο Κουμπάν

Έλα μίαν ας φιλώ σε,
τέρεν πώς παρακαλώ σε
Τέρεν πώς παρακαλώ σε,
έφαες την ψ̌η μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αροθυμάςνοσταλγείς
ατώρατώρα
γιάβρουμαγαπημένη μου, γιαβρί μου yavrum
γιάν’πλάι, πλευρά yan
γιάνα-γιάναδίπλα - δίπλα yana
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έντονέγινε
εξέρ’ναήξερα, γνώριζα
εσείνεσείς
ευρίγουμ’νεβρισκόμουν
έφαεςέφαγες
κάθουστουνκάθεστε
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
’λούσκουμ’νες(ελούσκουμ’νες) λουζόμασταν
μέρι͜αμέρη
μίανμια φορά
μπιλέτονεισιτήριο билет
παιδίαπαιδιά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τέρενκοίταξε (προστ.)
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ εκ του τουρκ. bizim hane: σπιτικό/νοικοκυριό μας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr