Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καρμενέτσα

Καλλίστου ΠόντουΚαλλίστου Πόντου

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


[Ωφ! Ωφ!] Καρμενέτσα, καρμενέτσα
ποίσον ράμμαν το μαλλίν
Να ευτάω τ’ ορταρόπα
να φορεί τ’ εμόν τ’ αρνίν

[Ωφ! Ωφ!] Ποίσον ράμμαν μερακλίν
και ας σ’ όλια το καΐμ
Και σα χ̌ι͜όνι͜α και σα κρύα
να χουλείται το γιαβρί μ’

[Ωφ! Ωφ!] Με τα δύο τα χ̌ερόπα μ’
κλώθ’ ατεν απάν’-αφκά
Αγληγόρα, καρμενέτσα
να τελένω το ορτάρ’

[Ωφ! Ωφ!] Άσπρα είναι τα ποδάρι͜α,
άσπρον έν’ και το μαλλίν
Άσπρα κι έμορφα ορτάρι͜α
ντο εποίκα σε, πουλί μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγληγόρακάνε γρήγορα, βιάσου (προστ.)
απάν’πάνω
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατεναυτήν
αφκάκάτω
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καΐμδυνατό, ισχυρό kaim/ḳāʾim
καρμενέτσααδράχτι
κλώθ’κλώθω/ει, γυρνώ/άει
μερακλίνμερακλίδικο
όλιαόλα
ορτάρι͜αμάλλινες κάλτσες ἀορτήρ
ορταρόπαμάλλινες κάλτσες (υποκορ.) ἀορτήρ
ποδάρι͜απόδια
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ράμμανχοντρή κλωστή, αρμαθιά καπνών περασμένα σε χοντρή κλωστή
τελένωτελειώνω κτ (μεταβ.)
χ̌ερόπαχεράκια
χουλείταιζεσταίνεται, θερμαίνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr