Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εύρα την πόρτα σ’

Καλλίστου ΠόντουΚαλλίστου Πόντου

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Εύρα την πόρτα σ’ ανοιχτόν
εθάρρεσα αναμέντς με -ν
’κ’ εξέρ’να πως θα αγριεύ’ς
και πως θα τσαρπινεύ’ς με -ν

Εγλοίαξα κι ερρούξα, αρνί μ’,
ερρούξα ’α σκοτούμαι
Εντώκες και -ν- επέρες με
χωρίς να τσ̌αμουρούμαι

Εγώ απ’ οπίσ’ ι-σ’ έρχουμαι
εγλοίαξα κι ερρούξα
Ευρέθα σην εγκάλι͜α σου
πώς εγέντον, ’κ’ εγροίκ’σα!

Αρνί μ’, θα παίρω τα βουνά
θα παίρω τα ραχ̌ία
Μανάχον πώς θα λάσκουμαι;
αρ’ έν’ και αγρεσία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
αγρεσίαη αίσθηση ακαθόριστου φόβου, δέους
αναμέντςπεριμένεις
εγέντονέγινε
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγλοίαξαγλίστρησα
εγροίκ’σακατάλαβα
εθάρρεσαθεώρησα, πίστεψα
έν’είναι
εντώκεςχτύπησες, έκανες να
εξέρ’ναήξερα, γνώριζα
επέρεςπήρες
ερρούξαέπεσα
έρχουμαιέρχομαι
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευρέθαβρέθηκα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
οπίσ’πίσω
παίρωπαίρνω
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σκοτούμαισκοτώνομαι
τσαρπινεύ’ςβλάπτεις (με μάγια)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr