Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαμέλυνον, νε ουρανέ

Καλλίστου ΠόντουΚαλλίστου Πόντου

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Χαμέλυνον, νε ουρανέ,
ας χαμελύν’ κι ο ήλι͜ον
Να χουλέν’ ραχ̌ι͜οκέφαλα
με χ̌ι͜όνι͜α και με κρύον

Τα χ̌ι͜όνι͜α εκαπάτεψαν,
τ’ ελάτι͜α φορτωμένα
Ψηλά ραχ̌ία έμορφα
και [νε] παραπονεμένα

Χαμέλυνον, ψηλόν ραχ̌ίν,
ας έρχουμαι δι͜αβαίνω
Τ’ αρνί μ’ σο μεσοστράτ’ έρθεν,
’κ’ επορώ ν’ αναμένω

Βαρύν έντον τ’ εμόν η ψ̌η,
βαρύν και πονεμένον
Απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ τ’ έρημον
μαχ̌αίρ’ έν’ καρφωμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
εκαπάτεψανσκέπασαν, κάλυψαν, έκλεισαν κπ/κτ σε κτ kapatmak
ελάτι͜αέλατα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
έντονέγινε
επορώμπορώ
έρθενήρθε
έρχουμαιέρχομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μεσοστράτ’μέση του δρόμου
ραχ̌ι͜οκέφαλαβουνοκορφές
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
χαμελύν’χαμηλώνει
χαμέλυνονχαμήλωσε
χουλέν’ζεσταίνει, θερμαίνει
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr