Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γεραλίν σεβντάν

Καλλίστου ΠόντουΚαλλίστου Πόντου

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Γεραλίν σεβντάν σο ψ̌όπο μ’
ένοιξα, ένοιξα
Πώς εδέβανε τα χρόνι͜α
’κ’ εγροίκ’σα, ’κ’ εγροίκ’σα

Απλέρωτα μουράτι͜α
επέμ’νανε, επέμ’νανε
Δίκοπα μαύρα μαχ̌αίρι͜α
εγέντανε, εγέντανε

Νύχτα έν’ σκοτία πίσσα
’κι τερώ, ’κι τερώ
Αχ! Να κείμαι και κοιμούμαι
’κ’ επορώ, ’κ’ επορώ

Με τα ώρας αναμένω
να μερών’, να μερών’
Σ’ όρωμα μ’ εσέν ελέπω
και πονώ, και πονώ

Ελάστα όλα τ’ ορμάνι͜α
τ’ έμορφα, τ’ έμορφα
Μέλια είναι τα χ̌ειλόπα σ’
κι έμνοστα, κι έμνοστα

Φυλλοκάρδι͜α σο καρδόπο μ’
’μάραντα, ’μάραντα
Δύο ψ̌όπα χώρι͜α-χώρι͜α
μαναχά, μαναχά

Η καρδία μ’ πονεμένον
βερεμλίν, βερεμλίν
Άμον το θολόν ποτάμι
έν’ η ψ̌η μ’, έν’ η ψ̌η μ’

Είσαι τ’ εμόν η εγάπη
η ζωή μ’, η ζωή μ’
Η σεβντά σ’ κρύον νερόπον
κατενίζ’, κατενίζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απλέρωταανεκπλήρωτα
βερεμλίνφυματικό/ή, χτικιάρα/ικο, ασθενικιά/ό, αρρωστιάρικο/α veremli
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
εγέντανεέγιναν
εγροίκ’σακατάλαβα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκα ἀλάομαι/ηλάσκω
ελέπωβλέπω
έμνοστανόστιμα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
ένοιξαάνοιξα
επέμ’νανεαπόμειναν
επορώμπορώ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κατενίζ’καθαρίζω/ει, ξεπλένω/ει, ξεθολώνω/ει κατανίζω
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
’μάραντα(επιστ. Helichrysum stoechas) τα αγριολούλουδα ελίχρυσος ο πολύτιμος
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
νερόποννεράκι
ορμάνι͜αδάση orman
όρωμαόνειρο
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σκοτίασκοτάδι
τερώκοιτώ
φυλλοκάρδι͜ατα φύλλα της καρδιάς
χ̌ειλόπαχειλάκια
χώρι͜αχωριστά
ψ̌ηψυχή
ψ̌όπαψυχούλες
ψ̌όποψυχούλα
ώραςώρες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr