Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εκεί σα υψηλά

Καλλίστου ΠόντουΚαλλίστου Πόντου

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Πολλά παιδία ετράνυνες,
έναν σουμά σ’ ’κ’ επέμ’νεν!
Ολόερα να κλώσ̌κεσαι
η ψ̌η σ’ αδά επέμ’νεν

Αέτσ’ έτον το ριζικόν,
μάνα, τυραννισμέντσα
Πολλά έσαν τα βάσανα σ’,
μάνα, καρδοκαμέντσα

Απέσ’ σ’ ορμάνι͜α τη χωρί’,
αφκά ση λαγκαδέαν
Μάνα, εμάς ετράνυνες
μετ’ έναν εμποδέαν

Θεέ μ’, να ποδεδίζω σε
εκεί σα υψηλά -ι
Να κείται σον Παράδεισον
σ’ αγγέλου τα φτερά -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αέτσ’έτσι
απέσ’μέσα
αφκάκάτω
εμποδέανποδιά
επέμ’νεναπόμεινε
έσανήταν
έτονήταν
ετράνυνεςμεγάλωσες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδοκαμέντσααυτή που έχει καμένη καρδιά
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ολόεραολόγυρα
ορμάνι͜αδάση orman
παιδίαπαιδιά
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σουμάκοντά
τυραννισμέντσατυραννισμένη, ταλαιπωρημένη
χωρί’χωριού
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr