Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τριγών’

Καλλίστου ΠόντουΚαλλίστου Πόντου

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Μάνα, ποίσον με το τριγών’,
Θεέ μ’, εμέν ωρία
Σα μαναστήρι͜α θα πάγω
ν’ άφτω πολλά κερία

Δείξον τη στράταν τ’ Αεργί’,
δείξον τη Παναΐας
Δείξον τον Βαζελώνα μου
σου Πόντου τα ραχ̌ία

Τα μαναστήρι͜α ντο δεικνύ͜εις
με τα τρία γωνίας
Έναν-έναν εδέβα τα,
ίλι͜αμ τη Παναΐας

Α’έρ’ ι-μ’, Βαζελώνα μου,
Σουμέλα Παναΐα,
τα ανοιγάρι͜α έχ’ ατα
βαθέα σην καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρ’Αη-Γιώργη
ανοιγάρι͜ακλειδιά
ατααυτά
άφτωανάβω
βαθέαβαθιά
δεικνύ͜ειςδείχνεις, καταδεικνύεις
δείξονδείξε (προστ.)
εδέβα(για τόπο) πέρασα, διέσχισα (για χρόνο) πέρασα διαβαίνω
ίλι͜αμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
μαναστήρι͜αμοναστήρια
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τριγών’φυλαχτό τριγωνικού σχήματος περιέχων γραμμένες προσευχές για προστασία αυτού που το φορούσε
ωρίαπρόσεξε, φύλαξε, φυλάξου, επέβλεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr