Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλα τη ραχ̌ί’ τα νερά

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες/Όλα τη ραχ̌ί’ τα νεράΕσύ για τ’ εμέν επλάστες/Όλα τη ραχ̌ί’ τα νερά

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Όλα τη ραχ̌ί’ τα νερά
εξέρτς απ’ έναν-ένα
Κλίσ̌κεσαι κα’ να πίντς ατα
κι αροθυμάς εμένα

Τα κρύα νερά τη ραχ̌ί’
εκοκκίντσαν τη χρά σ’-ι
Εγ̆έντς τη παραδείσ’ πουλίν,
απάν’ ι-μ’ κέσ’ πετάς-ι

Για έλα σο κιντίν απάν’,
πουλί μ’, σουμά σα κέλι͜α
Έλα καικά ας ελέπω σε,
ισίζ’κα είν’ τα μέρι͜α

Και σα παραβραδι͜άσματα
και για τ’ εμέν ερώτα
Ελάδωσον το καρακίδ’
μη ζιρζιρίζ’ η πόρτα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αροθυμάςνοσταλγείς
ατααυτά
εγ̆έντςέγινες
είν’είναι (για πληθ.)
εκοκκίντσανκοκκίνησαν
ελάδωσονλάδωσε (προστ.)
ελέπωβλέπω
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
ερώταρώτησε (προστ.)
ζιρζιρίζ’τρίζει, παράγει συριστικό ήχο τσιρτσιρίζω/τσυτσυρίζω<συρίζω
ισίζ’καερημικά, απομονωμένα ıssız
κα’κάτω
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καρακίδ’μάνταλο πόρτας
κέλι͜αλίμνες göl
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κιντίναπόγευμα, δείλι ikindi
κλίσ̌κεσαισκύβεις, κλίνεις
μέρι͜αμέρη
παραβραδι͜άσματαξενυχτίσματα
παραδείσ’παραδείσου
πίντςπίνεις
ραχ̌ί’ράχης, βουνού
σουμάκοντά
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr