Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ήντζαν γιαγκουλεύκεται

Αγαπώ κορτσόπον/Ήντζαν γιαγκουλεύκεταιΑγαπώ κορτσόπον/Ήντζαν γιαγκουλεύκεται

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ήντζαν γιαγκουλεύκεται	
και φεύ’ ξενιτεύκεται
πάντα τυρα̤ννίεται,
η χρά τ’ πα θα ’κχ̌ύεται

Δουλεύ’ για να γαζανεύ’
και παρά να αρτουρεύ’
Σ’ οσπίτ’ν ατ’ παρά / χαρά να φέρ’,
’σ ση φτώχεια να μη υποφέρ’

Ξένα πόρτας ήμπι͜αν πάει
με την ψ̌ην ατ’ πασ̌’ ’κ’ ευτάει
Αροθυμά τ’ αδέρφι͜α τ’,
κύρ’, μάναν και τ’ ανέψι͜α τ’

Όσον να δουλεύ’ ατός,
πάντα θα έν’ εφτωχός
Γιά το ποδάρ’ θα τσακών’,
γιά τ’ ομμάτ’ν ατ’ θα κορών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμάνοσταλγεί
αρτουρεύ’περισσεύει, αυξάνει, αποταμιεύει, εξοικονομεί artırmak
ατόςαυτός
γαζανεύ’κερδίζω/ει, αποκτώ/άει (κέρδος) kazanmak
γιάείτε, ή ya/yā
γιαγκουλεύκεταιπαρασύρεται, ξεγελιέται, αποτολμά yanılmak
δουλεύ’δουλεύει
έν’είναι
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εφτωχόςφτωχός
ήμπι͜ανόπου
ήντζανόποιος
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κορών’τυφλώνω/ει
κύρ’πατέρα
’κχ̌ύεταιχύνεται
ξενιτεύκεταιξενιτεύεται
ομμάτ’νμάτι
οσπίτ’νσπίτι hospitium<hospes
παπάλι, επίσης, ακόμα
παράλεφτά, το χρήμα para/pāre
πασ̌’ ’κ’ ευτάειδεν συμβιβάζεται/συμφιλιώνεται
ποδάρ’πόδι
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
’ς(ας) από
τσακών’σπάω/ει
τυρα̤ννίεταιτυραννιέται, ταλαιπωριέται
φέρ’φέρνω/ει
φεύ’φεύγει
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr