Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα ξένα έρημον πουλίν

Σα ξένα έρημον πουλίν/Τ’ αρνόπο μ’ κείται άρρωστονΣα ξένα έρημον πουλίν/Τ’ αρνόπο μ’ κείται άρρωστον

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Σα ξένα έρημον πουλίν,
[έρημον πουλίν]
τα φτερόπα μ’ κομμένα
Πώς να πετώ και έρχουμαι,
[πουλί μ’, και έρχουμαι-ν]
μάνα μ’, σουμά σ’ εσένα;

Σα ξένα τόπι͜α λάσκουμαι,
[τόπι͜α λάσκουμαι]
όθεν ευρήκω μένω
Τ’ εμόν τ’ οσπίτ’ ’κ’ εγνώρτσε με,
[πουλί μ’, ’κ’ εγνώρτσε με!]
ν’ αηλί εμέν τον ξένον!

Ξένον, αλλόξενον πουλίν,
[αλλόξενον πουλίν]
με τέρτι͜α φορτωμένον
Πώς να δίγω υπομονήν
[πουλί μ’, υπομονήν]
σην ψ̌η μ’ το πονεμένον;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλόξενοναλλότριο, αλλοδαπό
δίγωδίνω
εγνώρτσεγνώρισε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έρχουμαιέρχομαι
ευρήκωβρίσκω
’κ’δενουκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
σουμάκοντά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τόπι͜ατόποι, μέρη
φτερόπαφτεράκια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr