Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αναστορώ τα παλαιά

Αναστορώ τα παλαιά/Μάνα, μην κλαις και μην πονείςΑναστορώ τα παλαιά/Μάνα, μην κλαις και μην πονείς

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Ιωαννίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Αναστορώ τα παλαιά
κι η καρδι͜ά μ’ φαρμακούται
Κρούνε σο νου μ’ τα μέρι͜α μου
και η γούλα μ’ γομούται

Έκιτι τόπι͜α έμορφα,
τη πατρίδας χωρία
Ραχ̌όπα που επέμ’νετε
με τα νερά τα κρύα

Θυμούμαι τα κρύα νερά σ’,
τα πράσινα χορτάρι͜α σ’,
τ’ άσπρα τα χ̌ι͜όνι͜α σ’, τη βρεχ̌ή σ’,
τ’ έμορφα τα παρχάρι͜α σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
βρεχ̌ήβροχή
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμός gula
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
έμορφαόμορφα
επέμ’νετεαπομείνατε
θυμούμαιθυμάμαι
κρούνεχτυπούνε
κρούνε σο νου μ’έρχονται στο νου μου/στη σκέψη μου
μέρι͜αμέρη
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
τόπι͜ατόποι, μέρη
φαρμακούταιφαρμακώνεται
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr