Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μακρύν καϊτέν

Τραπεζούντα Νο1Τραπεζούντα Νο1

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Η καρδι͜ά μ’ άψιμον πιάν’,
[και -ν-] η βρούλα κρούει σο στέβος [νέι]
Νερόν ’κχ̌ύστε͜ ατο, σβήστε͜ ατο
[και] μετ’ έναν τρανόν σ̌κεύος
  
Ανάθεμα και τα μακρά,
[και -ν-] όθεν ’κι πάει λαλία [νέι]
Τ’ ομμάτι͜α μ’ εσκοτείνεψαν
ας σην αροθυμίαν

♫

Καρδιά μ’ απαρηγόρετον,
πώς να παρηγορώ σε;
Εσέν τα τέρτι͜α -ν- έφαγαν
και ’κι κατηγορώ σε

Ση στράταν σίτι͜α πορπατώ,
τα χ̌έρια μ’ σταυρωμένα
Κανείς κακόν να μη παθάν’,
πουλί μ’, άμον εμένα

Σαράντα ποταμόνερα,
εφτά ραχ̌ία χ̌ιόνι͜α
’κ’ επόρεσανε να πλύν’νε
τη καρδίας ι-μ’ τα πόνια

Μάνα μ’, γιατί εποίκες με -ν
αΐκον πονεμένον;
Όλα τα καρδί͜ας χ̌αίρουνταν,
τ’ εμόν πάντα κλαμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
άμονσαν, όπως, καθώς
απαρηγόρετοναπαρηγόρητη/ο
αροθυμίαννοσταλγία
άψιμονφωτιά
βρούλαφλόγα brûler
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επόρεσανεμπόρεσαν
εσκοτείνεψανσκοτείνιασαν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδί͜αςκαρδιές
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
’κχ̌ύστεχύστε, περιχύστε (προστ.)
λαλίαλαλιά, φωνή
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
παθάν’παθαίνει
πιάν’πιάνει
πλύν’νεπλένουν
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
πορπατώπερπατάω
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
στέβοςστέγη, σκεπή
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr