Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Των Βαΐων

Των Βαΐων/Όλεν την νύχταν λάσκουμαιΤων Βαΐων/Όλεν την νύχταν λάσκουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Ιωαννίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Εγώ για τ’ εσόν τη σεβντάν
την ψ̌η μ’ πα επεδέβα
Τιδέν ’κ’ ελογαρίασα,
σ’ άψιμον πα εσέβα

Των Βαΐων, των Βαΐων,
σο κάθεν το χωρίον
Σ’ όνομα σ’, όνομαν εύρα,
σο πόι σ’ κι άλλο καλλίον

Την ψ̌η μ’ σ’ εσέν εχάρτσα ’το
να χ̌αίρεται, κορτσόπον
Εσύ φαρμάκ’ επότ’σες α’
τ’ έρημον το καρδόπο μ’

Των Βαΐων, των Βαΐων,
σο κάθεν το χωρίον
Σ’ όνομα σ’, όνομαν εύρα,
σο πόι σ’ κι άλλο καλλίον

Εποίκες με κι επέρα οπίσ’
το λόγον ντο εδέκα
Εσύ είναν όντες ευρήκ’ς,
εγώ ευρήκω δέκα

Των Βαΐων, των Βαΐων,
σο πέραν το χωρίον
Σ’ όνομα σ’, όνομαν εύρα,
σο πόι σ’ κι άλλο καλλίον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άψιμονφωτιά
εδέκαέδωσα
είνανέναν, μία
ελογαρίασαλογάριασα, σκέφτηκα
επέραπήρα
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επότ’σεςπότισες
εσέβαμπήκα
εσόνδικός/ή/ό σου
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευρήκωβρίσκω
εχάρτσαχάρισα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθενκάτω, κάθε
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης, ακόμα
πόιύψος, μπόι boy
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τιδέντίποτα
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr