Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω/Δι͜αβαίν’νε τα μεσάνυχταΒέχω, βέχω, ξεροβέχω/Δι͜αβαίν’νε τα μεσάνυχτα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τ’ έναν το χ̌έρι μ’ μαξιλάρ’
θέκω κι αποκουμπίζω
Τ’ άλλο θέκω σην καρδία μ’
και για τ’ εσέν νουνίζω

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’, τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
Με τ’ ομματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

Χωρίς εσέν ’κι ’ίνουμαι,
χωρίς εσέν ’κι στέκω
Χωρίς εσέν σο μαξιλάρ’
το κιφάλι μ’ ’κι θέκω

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’, τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
Με τ’ ομματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

Το καρδόπο μ’ ας ση σεβντάν
τρανόν βρούλαν επέρεν
Αν ’κ’ ινανεύ’ς ατο, πουλί μ’,
σ̌κίσον ατο και τέρεν!

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’, τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
Με τ’ ομματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποκουμπίζωακουμπώ, στηρίζω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βέχωβήχω
βρούλανφλόγα brûler
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
επέρενπήρε
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
ινανεύ’ςπιστεύεις, εμπιστεύεσαι inanmak
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
νουνίζωσκέφτομαι
ξεροβέχωξεροβήχω
ομματί’ματιού
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr