Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ οσπίτι σ’ ετριύλιζα

Ζωή, πέει με ντ’ εποίκα σε/Τ’ οσπίτι σ’ ετριύλιζαΖωή, πέει με ντ’ εποίκα σε/Τ’ οσπίτι σ’ ετριύλιζα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Ιωαννίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τ’ οσπίτι σ’ ετριύλιζα
κι εκράν’να ας σα κεράνι͜α
Εσύ την πόρταν ’κ’ ένοιες
κι έτρωγα τα ποράνι͜α

Πόσα φοράς, μικρόν πουλί μ’,
σην αύλι͜α σ’ εβραδι͜άστα;
Κι εσύ την πόρταν ’κ’ ένοιες
και με τα δάκρυ͜α εχπάστα

Σην πόρτα σ’ πάω κι έρχουμαι,
έν’ πάντα κλειδωμένον
Έναν πρωίν θ’ ευρήκ’νε με
οξ̌ουκά αποθαμένον

Σύρον το μακρύν την καϊτέν,
ν’ ακούω τη λαλία σ’
Έλα, πουλί μ’, σα ήμαρτα,¹
ποίσον την αρθωπία σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθαμένονπεθαμένος/ο
αρθωπίαανθρωπιά, ευεργεσία
αύλι͜ααυλή
εβραδι͜άσταβραδιάστηκα
εκράν’νακρατούσα
έν’είναι
ένοιεςάνοιγες
έρχουμαιέρχομαι
ετριύλιζατριγύριζα, περιτριγύριζα
ευρήκ’νεβρίσκουν
εχπάστααναχώρησα, κίνησα για
ήμαρταήμαρτον, δηλωτικό μετάνοιας, από τον αόριστο β΄ του αρχαίου ρήματος ἁμαρτάνω (αμάρτησα), έκφ. έλα σα ήμαρτα=μετανόησε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
κεράνι͜απάσσαλοι περιφράγματος κήπου
λαλίαλαλιά, φωνή
οξ̌ουκάέξω
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ποράνι͜αμπόρες, καταιγίδες boran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
φοράςφορές
Σημειώσεις
¹ (εκφ) έλα σα ήμαρτα: μετανόησε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr