Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άξιος γαμπρός

ΤαμάμαΤαμάμα

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Πέει με το «ναι» και θα ελέπ’ς
για το χατίρ’ σ’ ντ’ ευτάγω
Με το παΐτόν’ σην πόλ’, αρνί μ’,
θα παίρω σε και πάγω

«Αΐκος άξιος γαμπρός»
τα γονικά σ’ θα λέγ’νε
και τα κορτσόπα τη χωρί’
εσέναν θα ζελεύ’νε

Εκεί θ’ ευτάμε ένοικον,
επούλτσαμ’ ούλ’ τον βίον
Αν ’κ’ ησυχά͜εις, τρυγόνα μου,
πάμε και σο χωρίον

«Αΐκος άξιος γαμπρός»
τα γονικά σ’ θα λέγ’νε
και τα κορτσόπα τη χωρί’
εσέναν θα ζελεύ’νε

Έλα, το δαχτυλίδι σ’ φόρ’,
μη παίρ’ μας η σκοτίαν
Πάμε, κορτσόπο μ’, το παϊτόν’
περ’μέν’ μας ση γωνίαν

«Αΐκος άξιος γαμπρός»
τα γονικά σ’ θα λέγ’νε
και τα κορτσόπα τη χωρί’
εσέναν θα ζελεύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοςτέτοιος
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
ελέπ’ςβλέπεις
ένοικονσπίτι, οικία
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
ζελεύ’νεζηλεύουν
ησυχά͜ειςησυχάζεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόποκοριτσάκι
λέγ’νελένε
ούλ’όλοι
παίρ’παίρνω/ει
παίρωπαίρνω
παϊτόν’άμαξα fayton/phaéton/Φαέθων
πέειπες (προστ.)
περ’μέν’περιμένει
σκοτίανσκοτάδι
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φόρ’φόρεσε (προστ.)
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr