Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αέτσ’ μαθάν’νε γράμματα

ΤαμάμαΤαμάμα

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Χάραμαν έτον, είδα σε
Απρίλτς, καλόν ημέραν
Άμον ασπροπερίστερον
Έσ̌κιζες τον αέραν

Τη ήλ’ το χρυσοστόλισμαν
Πουλόπο μ’, σο κιφάλι σ’
’Ίνουτον φωτοστέφανον
Εφώταζεν τα κάλλη σ’

Άνοιξης τριαντάφυλλον
Ή πεγαδί’ νερόπον
Αυγίτας είσαι τ’ ουρανού
Τ’ εμόν το σ̌ολικόπον

Μυρίσκουμαι σε, φέρω ψ̌ην
Πίνω σε, ξεδιψάς ’μεν
Τερώ σε -ν, αναστήγουμαι
Ζω γιατί αγαπάς ’μεν

Τίκια είπα
Άιντε Φάνη!
Ν’ αηλί πη ’κ’ ευρέθεν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναστήγουμαιανασταίνομαι
Απρίλτςο μήνας Απρίλιος
Αυγίταςο Αυγερινός, ο πλανητής Αφροδίτη κατά το χάραμα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έτονήταν
ευρέθενβρέθηκε
εφώταζενφώτιζε, έλαμπε
’ίνουτονγινόταν
’κ’δενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νερόποννεράκι
πεγαδί’βρύσης
πηπου
πουλόποπουλάκι
σ̌ολικόπονχαρά, ψυχαγωγία, αυτό που δίνει χαράşenlik + -όπο (υποκορ.)
τερώκοιτώ
τίκιαστητάdik
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr