Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόσα μωρόπα άπορα

Ταμάμα

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Πόσα μωρόπα -ν- άπορα
γεννίουν τα καημένα;
Σ’ έναν κρεβάτ’ [και] κατάκοιτα
κείνταν σακατεμένα

Τερούν και βρουλίουνταν,
κύρ’ και μάνα λύουνταν
Φάνερα λέν’ και γελούν,
σα κρυφά κλαίν’ και πονούν

Χαρά ’κ’ εγνώρτσαν ση ζωήν,
’κ’ είδαν την ευτυχίαν
Με τα συνέλ’κα ’κ’ έπαιξαν
και ’κ’ έτρεξαν καμίαν

Τερούν και βρουλίουνταν,
κύρ’ και μάνα λύουνταν
Φάνερα λέν’ και γελούν,
σα κρυφά κλαίν’ και πονούν

Ν’ αηλί σ’ εκείν’ τα γονικά
καμίαν ’κι γελούνε
Μ’ έναν καημόν [και -ν-] οι δύος πα
θα ζουν και θα γερούνε

Τερούν και βρουλίουνταν,
κύρ’ και μάνα λύουνταν
Φάνερα λέν’ και γελούν,
σα κρυφά κλαίν’ και πονούν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
βρουλίουντανφλέγονται, καίγονται brûler
γεννίουνγεννιούνται
γερούνεγερνάνε
εγνώρτσανγνώρισαν
εκείν’εκείνοι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
λύουντανλιώνουν
μωρόπαμωράκια, παιδάκια
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παπάλι, επίσης, ακόμα
συνέλ’κασυνομήλικα
τερούνκοιτούν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr