Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ερώτεσα την θάλασσα

ΤαμάμαΤαμάμα

Στιχουργοί: Θωμαΐς Κιζιρίδου

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Όντες τερώ την θάλασσαν
τ’ αρνόπο μου νουνίζω
Γομούται η γούλα μ’, ’κ’ επορώ
κι ας ση σεβντά δακρύζω

Ερώτεσα την θάλασσαν
τ’ αρνόπο μ’ γιάμ’ εφούρκ’σεν
Ετάραξεν τα κύματα τ’ς,
εποίκεν πως ’κ’ εγροίκ’σεν

Γιατρός ’κι θα ευρίεται
για να λαρών’ το ψ̌όπο μ’
Η ψ̌η μ’ θ’ απονεγκάσ̌κεται
αν κλώσ̌κεται τ’ αρνόπο μ’

Θάλασσα μ’, ποδεδίζω σε -ν,
στείλον με οπίσ’ τ’ αρνόπο μ’
Μη απομέν’ ξαν εύκαιρον
τ’ εμόν αρ’ τ’ εγκαλιόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’απομένει
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμόςgula
εγκαλιόποναγκαλιά, αγκαλίτσα
εγροίκ’σενκατάλαβε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ερώτεσαρώτησα
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
ευρίεταιβρίσκεται
εφούρκ’σενέπνιξε
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
νουνίζωσκέφτομαι
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
στείλονστείλε (προστ.)
τερώκοιτώ
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr