Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρία είναι τα κακά

ΤαμάμαΤαμάμα

Στιχουργοί: Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Συνθέτες: Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Τρία είναι τα κακά
ντο εδέκεν ο Θεόν
Ορφανός και μαναχός,
ίλα̤, ίλα̤ -ν- εφτωχός

Ορφανός αν απομέντς,
τιδέν άλλο μ’ αναμέντς
Πάντα κείσαι μαναχός
και καν’νάν ’κι περιμέντς

Μαναχός αν απομέντς
ας σ’ οσπίτι σ’ έξ’ μ’ εβγαίντς
Νέ ν’ ελέπ’ς και νέ ν’ ακούς
και όλα̤ ν’ απιδα̤βαίντς

Εφτωχός αν απομέντς,
δέβα σοι πουγαλεμέντς
Εντάμαν παρέα κλαψέστεν,
εις τον άλλον παρ’γορέψτεν

Τρία είναι τα κακά
ντο εδέκεν ο Θεόν
Ορφανός και μαναχός,
ίλα̤, ίλα̤ -ν- εφτωχός
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέντςπεριμένεις
απιδα̤βαίντςφεύγεις, αφήνεις πίσω, προσπερνάς, ξεπερνάς από + διαβαίνω
απομέντςαπομένεις
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
δέβαπήγαινε (προστ.)
εβγαίντςβγαίνεις
εδέκενέδωσε
ελέπ’ςβλέπεις
εντάμανμαζί
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
εφτωχόςφτωχός
ίλα̤προπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
καν’νάνκανέναν
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαψέστενκλάψτε, θρηνήστε (προστ.)
μαναχόςμοναχός, μόνος
νέούτε ne
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παρ’γορέψτενπαρηγορήστε (προστ.)
σοιστους/στις, τους/τις
τιδέντίποτα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr