Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ταμάμα

ΤαμάμαΤαμάμα

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Μικρόν κορτσόπον, ορφανόν,
κανέναν ’κ’ έ͜εις σο γιάνι σ’
Έφυεν με παράπονον
ο κύρ’-τ- σ’ ο Παπα-Γιάννης

Όλεν εχάθαν για τ’ εσέν,
ονέρ’τα και ομούτα̤
Γυρευόν πού να ευρήκ’ς ψωμίν
σα τούρκικα τ’ οσπίτα̤;

Να έν’ καλά ο Μουσταφά,
λαφρύν’ να έν’ η ψ̌η ατ’
Επέρεν και -ν- ετράνυνεν
εσέν άμον παιδίν ατ’

Πενήντα χρόνι͜α εδέβανε
με πόνον και με κλάμαν
Εγέντον η Ανάσταση
ας σην πατσ̌ή σ’, Ταμάμα!

Εντάμωσαν τα δά̤κρα̤ σουν
με την αροθυμίαν
Εκλαίντσετεν οι δύος πα
Ελλάδαν και Τουρκίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμίαννοσταλγία
γιάνιπλάι, πλευρόyan
γυρευόνεπαίτη(ς), ζητιάνο(ς)
δά̤κρα̤δάκρυα
έ͜ειςέχεις
εγέντονέγινε
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εκλαίντσετενστενοχωρήσατε, κάνατε κπ να κλάψει
έν’είναι
επέρενπήρε
ετράνυνενμεγάλωσε
ευρήκ’ςβρίσκεις
έφυενέφυγε
εχάθανχάθηκαν
’κ’δενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κύρ’πατέρα
λαφρύν’ελαφρύνει
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ονέρ’ταόνειρα
οσπίτα̤σπίτιαhospitium<hospes
παπάλι, επίσης
σουνσας
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr