Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σκοποί αγγείου

ΜεταξοζύγιστονΜεταξοζύγιστον

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου, Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παντελής Κυρκενίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης, Παντελής Κυρκενίδης


Τ’ εμά τ’ αηδόνι͜α όντες λαλούν,
τα τέρτι͜α όλια λαρούνταν
Τ’ ουρανού τα πετούμενα
στέκ’νε και αφουκρούνταν

Τα τσ̌ιτσ̌εκόπα πλουμιστά
ντ’ ανθίζ’νε σο μπαχτσ̌όπον
Κεντρών’νε απάν’ σην άνοιξην
και σκουντουλίζ’ ο τόπον

♫

Ποπάδες κοινωνίζ’νε με
[Ν’ αηλί εμέν!]
κι εμέν τραυαγγελίζ’νε
[Έλα -ν- έλα]
Ὰμα τα δάκρυ͜α μ’ καταρράχτ’,
[Ν’ αηλί εμέν!]
σ’ ομμάτι͜α μ’ τσιμπονίζ’νε
[Έλα -ν- έλα]

Όντες έμπρι͜α μ’ ελέπω σε,
[Ν’ αηλί εμέν!]
τρομάζ’νε τα τσ̌ικάρι͜α μ’
[Έλα -ν- έλα]
Το αίμα μ’ στέκ’ παγωμένον
[Ν’ αηλί εμέν!]
απέσ’ και σα ταμάρι͜α μ’
[Έλα -ν- έλα]

Μικρόν περιστερόπο μου,
[Ν’ αηλί εμέν!]
ξαν κόνεψον σο γιάνι μ’
[Έλα -ν- έλα]
Με τα ζεντζ̌ίρι͜α δέσον με
[Ν’ αηλί εμέν!]
και γρίβωσον απάν’ ι-μ’
[Έλα -ν- έλα]

♫

Αρνί μ’, τ’ ομματόπα σ’ τερώ,
τα τρανά, τα ελαίας
Άλλο τιδέν ’κι κρούει σο νου μ’,
’ίνουμαι ανασπαλτέας

Φιλώ τα χ̌είλι͜α σ’, τα μάγ’λα σ’
και ’ίνεται έναν θάμαν
Σον ουρανόν ευρίγ̆ουμαι
με τοι αγγέλτς εντάμαν

♫

Έλα σα κρύα τα νερά,
πουλί μ’, τα παγωμένα
Με τα δύο τα χ̌ερόπα σ’
κλίστ’ κα’, πότ’σον κι εμένα

Αρ’ έλα μετ’ εμένα,
κανείται ντ’ ενεμένα
Εσέναν ενεμένα,
αρ’ έλα μετ’ εμένα

Έλα, πουλόπο μ’, μετ’ εμέν
σα ψηλά τα ραχ̌ία
Σα μανουσοτσ̌ιτσ̌ι͜ακόπα
και σα νερά τα κρύα

Αρ’ έλα μετ’ εμένα,
κανείται ντ’ ενεμένα
Εσέναν ενεμένα
αρ’ έλα μετ’ εμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ὰμααλλά ama/ammā
αγγέλτςαγγέλους
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ανασπαλτέαςξεχασιάρης
ανθίζ’νεανθίζουν
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αφουκρούνταναφουγκράζονται
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γρίβωσονπροσκολλήσου (προστ.)
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
ελέπωβλέπω
εμάδικά μου
έμπρι͜αμπροστά
ενεμέναπερίμενα, ανέμενα
εντάμανμαζί
ζεντζ̌ίρι͜ααλυσίδες zincir/zencīr
θάμανθαύμα
’ίνεταιγίνεται
’ίνουμαιγίνομαι
κα’κάτω
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καταρράχτ’καταρράκτης
κεντρών’νεεκφύουν βλαστό
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλίστ’σκύψε, κλίνε
κοινωνίζ’νεκοινωνούν, λαμβάνουν/δίνουν τη Θεία Κοινωνία
κόνεψονεγκαταστήσου, φώλιασε, προσγειώσου (προστ.) konmak
κρούειχτυπάει
λαλούνβγάζουν λαλιά, καλούν, αποκαλούν, προσκαλούν, οδηγούν
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
μάγ’λαμάγουλα magulum
μανουσοτσ̌ιτσ̌ι͜ακόπαάνθη μενεξέ/βιολέτας մանուշակ (manušak)<manafšak + çiçek
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μπαχτσ̌όπονμικρός κήπος, περιβολάκι bahçe/bāġçe
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
ποπάδεςπαπάδες
πότ’σονπότισε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
στέκ’νεστέκουν
ταμάρι͜αφλέβες damar
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερώκοιτώ
τιδέντίποτα
τοιτους/τις
τρανάμεγάλα
τραυαγγελίζ’νεκάνουν τραυάγγελο (τετραυάγγελον), προσευχή που περιέχει εδάφια από τα ευαγγέλια των 4 ευαγγελιστών η οποία διαβαζόταν για τον σκοπό ίασης ασθενειών
τρομάζ’νετρέμουν
τσ̌ικάρι͜ασπλάχνα, σωθικά ciğer/ciger
τσιμπονίζ’νεαναβλύζουν με ορμή
τσ̌ιτσ̌εκόπαλουλουδάκια çiçek
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr