Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαυρομματοφρυδόνα μ’

Τραπεζούντα Νο1

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Έλα να ποδεδίζω σε,
μαυρομματοφρυδόνα μ’
Εγροίκ’σα πως την ψ̌η μ’ θα παίρτς,
τογρίν μαχ̌αίρ’ ακόνα

Εσύ είσαι δι͜αβόλ’ εγγόν’
και μάισσας θεγατέρα
Πολλά τέρτι͜α και βάσανα
ας ση σεβντάς επέρα

Εξέρτς ’κι ’ξέρτς, μη καλατσ̌εύ’ς,
ντο λες τα λόγια, νούντσον!
Ατά τα τσ̌αλιμόπα σου
αλλού κέσ’ δέβα πούλτσον

Σάεψον είμαι παλαλός,
ανάγκην καν’νάν ’κ’ έχω
Άμον το τσ̌οπανόσ̌κυλον
απ’ οπίσ’ ι-σ’ θα τρέχω

Άνθεν χ̌ερού, στέκ’ το κεράσ’,
κάθεν χ̌ερού, το μήλον
Την έμορφον που θα φιλεί
κάποτε τρώει και ξύλον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνθενεπάνω, από πάνω
άνθεν χ̌ερούπρος τα πάνω ἄνω + -θεν + χείρ
ατάαυτά
δέβαπήγαινε (προστ.)
δι͜αβόλ’(ον.πληθ.) διάβολοι, (γεν. ενικ.) διαβόλου
εγροίκ’σακατάλαβα
έμορφονόμορφο
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επέραπήρα
θεγατέραθυγατέρα, κόρη
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κάθενκάτω, κάθε
καλατσ̌εύ’ςμιλάς, συνομιλείς, συζητάς keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καν’νάνκανέναν
κεράσ’κεράσι, κερασιά
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μάισσαςμάγισσας
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νούντσονσκέψου (προστ.)
’ξέρτς(εξέρτς) ξέρεις
οπίσ’πίσω
παίρτςπαίρνεις
παλαλόςτρελός, ανόητος
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πούλτσονπούλησε (προστ.)
σάεψονυπολόγισε, εκτίμησε, λογάριασε (προστ.) saymak
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τογρίναληθινό, ίσιο, ευθύ, σωστό doğru
τσ̌αλιμόπαναζάκια, σκέρτσα çalım
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr