Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μεταξοζύγιστον

ΜεταξοζύγιστονΜεταξοζύγιστον

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Παναγιώτης Χωλόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Αρνί μ’, μεταξοζύγιστον
χ̌αίρουμαι είμαι ταίρι σ’
’Ποίκα κρεβάτ’ την εγκάλια σ’,
μαξιλάρ’ το σπαλέρι σ’

Τένι-τένι, τένι-τένα,
το πουλί μ’ μαναχόν κι ένα!
Τένι-τένι, τένι-τα,
τα κρίματα μουν πολλά!

Σαρίν αρνόπο μ’ και μικρόν,
σην εγκάλια μ’ ντο κείσαι
Ας ση Θεού τα θάματα
το τρανόν εσύ είσαι

Τένι-τένι, τένι-τένα,
το πουλί μ’ μαναχόν κι ένα!
Τένι-τένι, τένι-τα,
τα κρίματα μουν πολλά!

Με το κοντύλ’ν ατ’ το χρυσόν
έβαψεν τα μαλλία σ’
και με το χ̌ι͜όν’ ας σα ραχ̌ι͜ά
τ’ άσπρα ’ποίκεν τα ψ̌ήα σ’!

Τένι-τένι, τένι-τένα,
το πουλί μ’ μαναχόν κι ένα!
Τένι-τένι, τένι-τα,
τα κρίματα μουν πολλά!

Με το χρώμαν τη θάλασσας
έβαψεν τ’ ομματόπα σ’
Αν ψαλαφούνε με θέκω
το ψ̌όπο μ’ σα χ̌ερόπα σ’

Τένι-τένι, τένι-τένα,
το πουλί μ’ μαναχόν κι ένα!
Τένι-τένι, τένι-τα,
τα κρίματα μουν πολλά!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
έβαψενεμβάπτισε, βύθισε σε υγρό βάφτω
εγκάλιααγκαλιά
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κοντύλ’νκοντύλι
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μουνμας
ομματόπαματάκια
’ποίκα(εποίκα) έκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
’ποίκεν(εποίκεν) έκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σαρίνξανθό, κίτρινο sarı
σπαλέριμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χ̌ερόπαχεράκια
χ̌ι͜όν’χιόνι
ψαλαφούνεζητούν, αιτούνται
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr