Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα μ’

ΜεταξοζύγιστονΜεταξοζύγιστον

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Θωμάς Μπαΐραχτάρης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Μάνα μ’, αρλίν εποίκες με,
αρλίν και πονεμένον
[γιαρ/ωφ! να βάι εμέν!]
Και πώς να χτίζω το ψ̌όπο μ’
το γεραλαεμένον; [γιαρ]

Μάνα μ’, η καρδι͜ά μ’ καίεται,
την βρούλαν πώς θα βζήνω;
[γιαρ/ωφ! να βάι εμέν!]
’Τσουρώθεν το πεγαδομμάτ’
νερόν και για να ’κχ̌ύνω [γιαρ]

Μάνα μ’, επέμ’να έρημος,
πουλίν ορφανεμένον
[γιαρ/ωφ! να βάι εμέν!]
Τ’ απέσ’ ι-μ’ ψωμίν ’κι χορτάζ’,
η γούλα μ’ διψασμένον [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αρλίναυτό που το πιάνει εύκολα το παράπονο arlı
βζήνωσβήνω
βρούλανφλόγα brûler
γεραλαεμένοντραυματισμένο, γεμάτο πληγές yaralama
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γούλαλαιμός gula
επέμ’νααπόμεινα
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
καίεταικαίγεται
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
πεγαδομμάτ’πηγή νερού
’τσουρώθεν(ετσουρώθεν) στέρεψε σειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr