Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ήλε μ’

Μεταξοζύγιστον

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Ήλε μ’, όντες βασιλεύ’ς
μίαν θά ’ρχουμαι όθεν πας
Να τερώ το μυστικό σ’
ποίον έν’ και ’κι γεράς

Ήλε μ’, εσύ ντο χουλέντς
ντ’ εχ̌ι͜ονίγαν τα ραχ̌ι͜ά
Έναν ξάι για χούλυνον
το καρδόπο μ’ ντο ριγά

Ήλε μ’, εφέκα τ’ αρνί μ’
κι έφυεν από σουμά μ’
Έλεγα «Πάντα θα ζω!
Ξαν, θ’ εμπαίν’ σην εγκάλια μ’»

Ήλε μ’, εσύ ντο χουλέντς
ντ’ εχ̌ι͜ονίγαν τα ραχ̌ι͜ά
Έναν ξάι για χούλυνον
το καρδόπο μ’ ντο ριγά

Ήλε μ’, να ευρίουμνες
μετ’ ατέν σ’ εσόν τ’ οσπίτ’
Χ̌ίλι͜α χρόνι͜α ν’ εζήν’ναμ’
άμον ντο ζει το πελίτ’

Ήλε μ’, εσύ ντο χουλέντς
ντ’ εχ̌ι͜ονίγαν τα ραχ̌ι͜ά
Έναν ξάι για χούλυνον
το καρδόπο μ’ ντο ριγά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατέναυτήν
βασιλεύ’ςβασιλεύεις, δύεις
γεράςγερνάς
εγκάλιααγκαλιά
εζήν’ναμ’ζούσαμε
εμπαίν’μπαίνει
έν’είναι
έναν ξάιλίγο, μια σταλιά
εσόνδικός/ή/ό σου
εφέκαάφησα
έφυενέφυγε
εχ̌ι͜ονίγανχιονίστηκαν
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
ξάικαθόλου
ξανπάλι, ξανά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όντεςόταν
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πελίτ’η βελανιδιά pelit/bellūṭ
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ριγάκρυώνει, τρέμει από το κρύο
’ρχουμαι(έρχουμαι) έρχομαι
σουμάκοντά
τερώκοιτώ
χουλέντςζεσταίνεις, θερμαίνεις
χούλυνονθέρμανε, ζέστανε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr