Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ουρανού ο υιόν

ΜεταξοζύγιστονΜεταξοζύγιστον

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Αγγελική Παμπουκίδου, Θόδωρος Κοτίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Εγώ είμαι τ’ ουρανού ο υιόν,
εσύ τ’ ήλ’ θαγατέρα
Εγώ φέρω σε τ’ αστρόπα μ’
κι εσύ σην ψ̌η μ’ ημέρα

Έι! κορτσόπο μ’, χρυσόν -ι,
εσύ το φως τ’ εμόν -ι
Ση μαχαλά σ’ όντες εβγαίντς
νύχταν αν έν’, μερώνει

Εγώ ας σο τιμιόξυλον
’φτάγω σε -ν- φυλαχτόν -ι
Κι εσύ δί’ς με͜ αγιασμόνερον
το ψ̌όπο μ’ να λαρώνει

Έι! κορτσόπο μ’, χρυσόν -ι,
εσύ το φως τ’ εμόν -ι
Ση μαχαλά σ’ όντες εβγαίντς
νύχταν αν έν’, μερώνει

Εγώ σο λυκοχάντζ’ απάν’
’ίνουμαι το γεργάνι σ’
Κι εσύ δί’ς με ας σα χ̌ειλόπα σ’
να πίνω το βοτάνι σ’

Έι! κορτσόπο μ’, χρυσόν -ι,
εσύ το φως τ’ εμόν -ι
Ση μαχαλά σ’ όντες εβγαίντς
νύχταν αν έν’, μερώνει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αστρόπααστεράκια
γεργάνιπάπλωμα yorgan
δί’ςδίνεις
εβγαίντςβγαίνεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
ήλ’ήλιου
θαγατέρακόρη, θυγατέρα
’ίνουμαιγίνομαι
κορτσόποκοριτσάκι
λαρώνειγιατρεύει, θεραπεύει
λυκοχάντζ’περίοδος κακοκαιρίας και ψύχους
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
μερώνειξημερώνει
όντεςόταν
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr