Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποπάδες

ΜεταξοζύγιστονΜεταξοζύγιστον

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Παντελής Κυρκενίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης, Παντελής Κυρκενίδης


Ποπάδες κοινωνίζ’νε με
[Ν’ αηλί εμέν!]
κι εμέν τραυαγγελίζ’νε
[Έλα -ν- έλα]
Ὰμα τα δάκρυ͜α μ’ καταρράχτ’
[Ν’ αηλί εμέν!]
σ’ ομμάτι͜α μ’ τσιμπονίζ’νε
[Έλα -ν- έλα]

Όντες έμπρι͜α μ’ ελέπω σε,
[Ν’ αηλί εμέν!]
τρομάζ’νε τα τσ̌ικάρι͜α μ’
[Έλα -ν- έλα]
Το αίμα μ’ στέκ’ παγωμένον
[Ν’ αηλί εμέν!]
απέσ’ και σα ταμάρι͜α μ’
[Έλα -ν- έλα]

Μικρόν περιστερόπο μου,
[Ν’ αηλί εμέν!]
ξαν κόνεψον σο γιάνι μ’
[Έλα -ν- έλα]
Με τα ζεντζ̌ίρι͜α δέσον με
[Ν’ αηλί εμέν!]
και γρίβωσον απάν’ ι-μ’
[Έλα -ν- έλα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ὰμααλλά ama/ammā
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γρίβωσονπροσκολλήσου (προστ.)
ελέπωβλέπω
έμπρι͜αμπροστά
ζεντζ̌ίρι͜ααλυσίδες zincir/zencīr
καταρράχτ’καταρράκτης
κοινωνίζ’νεκοινωνούν, λαμβάνουν/δίνουν τη Θεία Κοινωνία
κόνεψονεγκαταστήσου, φώλιασε, προσγειώσου (προστ.) konmak
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ποπάδεςπαπάδες
ταμάρι͜αφλέβες damar
τραυαγγελίζ’νεκάνουν τραυάγγελο (τετραυάγγελον), προσευχή που περιέχει εδάφια από τα ευαγγέλια των 4 ευαγγελιστών η οποία διαβαζόταν για τον σκοπό ίασης ασθενειών
τρομάζ’νετρέμουν
τσ̌ικάρι͜ασπλάχνα, σωθικά ciğer/ciger
τσιμπονίζ’νεαναβλύζουν με ορμή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr