Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν μικρόν πουλόπο μ’

Ποντιακά ΤραγούδιαΠοντιακά Τραγούδια

Στιχουργοί: Μιχάλης Ζερφειρίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Ζερφειρίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Ζερφειρίδης


Για τ’ εσέν, μικρόν πουλόπο μ’,
τυρα̤ννίζω εγώ το ψ̌όπο μ’
Ποίσον, πουλί μ’, την καρδία μ’,
να μη έ͜εις την αμαρτία μ’

Έλα μετ’ εμέν, κορτσόπον,
μη τρως τ’ εμόν την καρδίαν
Μοναχός και έρημος
απέσ’ σην ερημίαν

Αγαπώ σε, παλαλούμαι,
για τ’ εσέν ρούζω σκοτούμαι
Αν ’κ’ ευτάς το χατιρόπο μ’,
πουλί μ’, θα πάω φαρμακούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
έ͜ειςέχεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παλαλούμαιτρελαίνομαι
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σκοτούμαισκοτώνομαι
τυρα̤ννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
φαρμακούμαιφαρμακώνομαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr