Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγάπεσα, εγάπεσα

Ποντιακά ΤραγούδιαΠοντιακά Τραγούδια

Στιχουργοί: Μιχάλης Ζερφειρίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Ζερφειρίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Ζερφειρίδης


Εγάπεσα, εγάπεσα
τα μαύρα τ’ ομματόπα σ’
Γουρπάν’ εγώ να γίνουμαι
σ’ έμορφα τα χ̌ειλόπα σ’

Εγώ εσέναν αγαπώ,
εγώ εσέν θα παίρω
Θά ’ρχουμαι εγώ σ’ οσπιτόπο σ’,
θα παίρω σε και φεύω

Εγάπεσα, εγάπεσα
άμον εσέν κανέναν
Ατό τ’ εσόν το τέρεμαν
θα παλαλών’ εμέναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γίνουμαιγίνομαι
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εγάπεσααγάπησα
έμορφαόμορφα
εσόνδικός/ή/ό σου
ομματόπαματάκια
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παίρωπαίρνω
παλαλών’τρελαίνει
’ρχουμαι(έρχουμαι) έρχομαι
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
φεύωφεύγω
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr