Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι

Ποντιακά ΤραγούδιαΠοντιακά Τραγούδια

Στιχουργοί: Μιχάλης Ζερφειρίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Ζερφειρίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Ζερφειρίδης


Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι,
έλα, ας χαιρετίζω
Δος με ευχ̌ήν με το καλόν
οπίσ’ για να γυρίζω

Έλα, γιαβρόπο μ’, μετ’ εμέν,
σα ξένα θ’ αποθάνω
Ερρώστεσα και ’κ’ επορώ,
εσέναν αναμένω

Ανάθεμα σε, ξενιτει͜ά,
όσον καλόν κι αν είσαι
Έφαες το καρδόπο μου
και για τ’ εμέναν ’κ’ είσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάνωπεθαίνω
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
δοςδώσε
επορώμπορώ
ερρώστεσααρρώστησα
έφαεςέφαγες
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οπίσ’πίσω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr