Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί εμέν

Θα παίζω και θα τραγωδώΘα παίζω και θα τραγωδώ

Στιχουργοί: Ιωάννης Μωυσίδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μωυσίδης

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Μωυσίδης


Ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί εμέν,
και πάντα με τα τέρτι͜α!
Και με τα ποίον καρδίαν
θα ’φτάγω μουχαπέτι͜α;

Νουνίζω όντες κείμαι κα’,
νουνίζω κι όντες σ’κούμαι
Τα τέρτι͜α μ’ όντες κρούν’ σο νου μ’
πάγω να παλαλούμαι

Εγώ ας σ’ εγεννέθα κιάν’
άψιμον τριυλίζ’ με
’Κ’ επόρεσεν να καίει ’μεναν
κι ακόμαν τυρα̤ννίζ’ με

Συλλογισμένα πορπατώ,
τα χ̌έρι͜α μ’ σταυρωμένα
Δάκρυ͜α να πίν’ με το ποτήρ’
που θα λέει για τ’ εμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
άψιμονφωτιά
εγεννέθαγεννήθηκα
επόρεσενμπόρεσε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κρούν’χτυπούν
μουχαπέτι͜ακουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νουνίζωσκέφτομαι
όντεςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πίν’πίνει
πορπατώπερπατάω
σ’κούμαισηκώνομαι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τριυλίζ’τριγυρίζω/ει
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr