Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ αχούλι μ’ πάντα έχω σε

Θα παίζω και θα τραγωδώΘα παίζω και θα τραγωδώ

Στιχουργοί: Γιώργος Τσακαλίδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μωυσίδης

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Μωυσίδης


’Κι θ’ ανασπάλω όντες γιορτά͜εις
την ημερομηνίαν
Δώρον εγώ θα στείλω σε,
πουλόπο μ’, την καρδία μ’

Όλεν η σεβντά μ’ για τ’ εσέν
εκειαπέσ’ έν’ γραμμένον
Με τη σεβντάς τα χρώματα
έχ’ ατο εγώ γραμμένον

Άνοιξον, τέρεν, δέβασον
κι αν εγροικάς ντό θέλω,
μέντσον εσύ κι εγώ αμὰν,
τα δαχτυλίδι͜α φέρω

Σ’ αχούλι μ’ πάντα έχω σε,
εσέν ’κι ανασπάλλω
Εγώ αν ’κι θα παίρω σε,
τέλος σην ψ̌η μ’ θα βάλω

’Κι θ’ ανασπάλω όντες γιορτά͜εις
την ημερομηνίαν
Δώρον εγώ θα στείλω σε,
πουλόπο μ’, την καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
ανασπάλλωξεχνώ
ανασπάλωξεχάσω
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιορτά͜ειςγιορτάζεις
δέβασονδιάβασε, πέρασε, πήγαινε κπ/κτ κάπου (προστ.)
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εκειαπέσ’εκεί μέσα
έν’είναι
’κιδεν ουκί<οὐχί
μέντσονμήνυσε, παρήγγειλε, διαμήνυσε (προστ.)
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντεςόταν
παίρωπαίρνω
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τέρενκοίταξε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr