Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κεμεντζ̌έ μ’ ο σύντροφο μ’

Θα παίζω και θα τραγωδώΘα παίζω και θα τραγωδώ

Στιχουργοί: Ιωάννης Μωυσίδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μωυσίδης

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Μωυσίδης


Η κεμεντζ̌έ μ’ ο σύντροφο μ’
και ο καλόν ο φίλο μ’
Ατό εμέν χαρεντερίζ’,
ας έν’ και από ξύλον

Τα πίκρας ντ’ έχω απέσ’ σην ψ̌η μ’
καν’νάν ’κ’ έχω να λέγω
Λέγ’ ατα εγώ ση κεμεντζ̌έ μ’
και τα μουράτι͜α μ’ παίρω

Το κεμεντζ̌όπο μ’ αγαπώ,
εκείνο πα αγαπά με
Χώρι͜α εμείς ’κι ’ίνουμες,
μαζί πάντα θα πάμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατααυτά
έν’είναι
’ίνουμεςγινόμαστε
’κ’δενουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κεμεντζ̌όπολυρίτσαkemençe/kemānçe
’κιδενουκί<οὐχί
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
παπάλι, επίσης
παίρωπαίρνω
πίκραςπίκρες
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί
χώρι͜αχωριστά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr