Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όντες εφύεν τ’ αρνόπο μ’

Θα παίζω και θα τραγωδώΘα παίζω και θα τραγωδώ

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μωυσίδης

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Μωυσίδης


Όντες έφυεν τ’ αρνόπο μ’
εσκοτείνεψεν
Μεσημέρτς έτον κι ο ήλεν
εβασίλεψεν

Ξενιτεία, μη κρατείς α’
το γιαβρί μ’, πολλά
Στείλον ατο σ’ εγκαλόπο μ’,
η ψ̌η μ’ ας γελά

Τη κοσμί’ τα εμορφίας
’κι κομπών’νε με
Ο πόνον τη ξενιτείας
παλαλών’ εμέν

Ξενιτεία, μη κρατείς α’
το γιαβρί μ’, πολλά
Στείλον ατο σ’ εγκαλόπο μ’,
η ψ̌η μ’ ας γελά

Χάρε, ρούζω σα ποδάρι͜α σ’
άφ’ς τ’ ευτυχισμέντς
Άπλωσον τα χ̌έρι͜α σ’ κι έπαρ’
όλ’ τοι πονεμέντς

Ξενιτεία, μη κρατείς α’
το γιαβρί μ’, πολλά
Στείλον ατο σ’ εγκαλόπο μ’,
η ψ̌η μ’ ας γελά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άπλωσονάπλωσε (προστ.)
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άφ’ςάφησε (προστ.)
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εμορφίαςομορφιές (πληθ. τα), ομορφιάς (γεν. τη)
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσκοτείνεψενσκοτείνιασε
έτονήταν
ευτυχισμέντςευτυχισμένους
έφυενέφυγε
ήλενήλιος/ήλιο
’κιδενουκί<οὐχί
κομπών’νεεξαπατούν, ξεγελούν, μτφ. σαγηνεύουνκομβόω
κοσμί’κόσμου
μεσημέρτςμεσημέρι
όλ’όλοι/α
όντεςόταν
παλαλών’τρελαίνει
ποδάρι͜απόδια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πονεμέντςπονεμένους
ρούζωπέφτω, ρίπτω
στείλονστείλε (προστ.)
τοιτους/τις
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr