Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κουτσ̌ή χορεύ’

Θα παίζω και θα τραγωδώΘα παίζω και θα τραγωδώ

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μωυσίδης

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Μωυσίδης


Έμορφα και τενελία
η κουτσ̌ή χορεύ’
Εμορφία τ’ς περισσόν έν’,
τα ψ̌ήα σοεύ’

Πόντιεσσα έν’ η μάνα τ’ς,
Πόντιος και ο κύρ’ς
Θέλω να πάγω σ’ οσπίτ’ ατ’ς
εγώ μουσαφίρτς

Να κερά̤ουμαι ας σα χ̌έρι͜α τ’ς
σ̌εκερλίν καβέν
και να έκουγα να λέει με
«Αγαπώ εσέν»

Άτσ̌απα, Θεέ μ’, θα παίρω
αΐκον χαράν;
Να λαρούται σην ψ̌η μ’ ντ’ έχω
εγώ τη γεράν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
ατ’ςαυτής, της
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
γεράνπληγή, τραύμα yara
έκουγαάκουγα
έμορφαόμορφα
εμορφίαομορφιά
έν’είναι
καβένκαφέ, καφενείον kahve
κερά̤ουμαικεράζομαι
κουτσ̌ήκόρη
κύρ’ςκύρης, πατέρας
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
μουσαφίρτςεπισκέπτης, περαστικός misafir/musāfir
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παίρωπαίρνω
περισσόνπερίσσευμα, περίσσιο
σ̌εκερλίνζαχαρένιο, γλυκό şekerli
σοεύ’κλέβει soymak
τενελίααρμονικά, ρυθμικά taneli<tane/dāne
χορεύ’χορεύω/ει
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr