Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όντας λέω «αγαπώ σε»

Θα παίζω και θα τραγωδώΘα παίζω και θα τραγωδώ

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μωυσίδης

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Μωυσίδης


Όντας λες πως ’κι αγαπάς με,
τέρ’ σον ουρανόν
Εκειαπάν’ θα ελέπ’ς γραμμένον
τ’ όνεμαν τ’ εμόν

Όντας λέω «αγαπώ σε»,
νούντσον ντό θα λες
Μ’ ευτάς με και παίρω άλλεν
κι ύστερα θα κλαις

Όντας λέω «αγαπώ σε»,
ορώτα την ψ̌η σ’
Ούτε η μάνα σ’ δι͜αρμενεύ’ σε,
ούτε η αδελφή σ’

Όντας λέω «αγαπώ σε»,
πίστεψον ατο!
Γεραλίν έν’ η καρδία μ’,
γιάτρεψον ατο!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
γιάτρεψονγιάτρεψε (προστ.)
δι͜αρμενεύ’συμβουλεύω/ει, νουθετώ/εί μσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
εκειαπάν’εκεί πάνω
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
νούντσονσκέψου (προστ.)
όνεμανόνομα
όνταςόταν
ορώταρώτησε (προστ.)
παίρωπαίρνω
πίστεψονπίστεψε (προστ.)
τέρ’κοίταξε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr