Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θ’ απιδι͜αβαίνω τη ζωήν

Θα παίζω και θα τραγωδώΘα παίζω και θα τραγωδώ

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μωυσίδης

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Μωυσίδης


Θ’ απιδι͜αβαίνω τη ζωήν
τον Χάρον θ’ αραεύω
Αμουρατσ̌ούης εγεννέθα,
πονεμένος θα φεύω

Μικρός ψωμίν ’κ’ εχόρτασα,
τρανός εγάπ’ ’κ’ εγνώρτσα
Εγώ ας σ’ αβούτο τη ζωήν
το μερτικό μ’ εχώρτσα

Όλεν η ζωή μ’ έτονε
οράματα και εδέβαν
Ντ’ εθέλνα και ντ’ εγάπανα,
αληθινά ’κ’ εξέβαν

Έρθεν ο Χάρον να μαζεύ’
καρδίας πονεμένα
Φαίνεται πολλά εμάζεψεν,
ενέσπαλεν εμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
αμουρατσ̌ούηςαυτός που έχει ανεκπλήρωτες επιθυμίες/στόχους, μτφ. άμοιροςmuratsız
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώαπό + διαβαίνω
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
εγάπ’αγάπη
εγάπανααγαπούσα
εγεννέθαγεννήθηκα
εγνώρτσαγνώρισα
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
ενέσπαλενξέχασε
εξέβανβγήκαν
έρθενήρθε
έτονεήταν
εχώρτσαξεχώρισα, ξεδιάλεξα
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
φεύωφεύγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr