Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα και τ’ Ερζουρούμ

Ρεσιτάλ στη λεωφόρο που χάραξε ο «Γώγος»Ρεσιτάλ στη λεωφόρο που χάραξε ο «Γώγος»

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Σταύρος Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης, Σταύρος Πετρίδης


Ανάθεμα και τ’ Ερζουρούμ,
τ’ Ερζουρουμί’ τ’ οβάδες
Εθάφταν γυναικόπαιδα
εκεί χωρίς ποπάδες

Εσβήγανε πολιτείας,
εχάθαν περιουσίας
Σα παρχάρι͜α, τα χωρία,
πώς να ευρήκ’ς παρηγορίαν;
Σα παρχάρι͜α, τα χωρία
έν’ ολόγ̆ιον ιστορίαν

Μικρά μωρά και τσάτσαλοι
γραιάδες, γεροντάδες
Επέθαναν, έν’ άταφοι
εκεί χωρίς ποπάδες

Εσβήγανε πολιτείας,
εχάθαν περιουσίας
Σα παρχάρι͜α, τα χωρία,
πώς να ευρήκ’ς παρηγορίαν;
Σα παρχάρι͜α, τα χωρία
έν’ ολόγ̆ιον ιστορίαν

Ελάλ’ναν ατ’ς άμον κοπάδ’
και σο ’Ρζουρούμ επήγαν
Επέθαναν αδά κι ακεί
και -ν- άταφοι ελύγαν

Εσβήγανε πολιτείας,
εχάθαν περιουσίας
Σα παρχάρι͜α, τα χωρία,
πώς να ευρήκ’ς παρηγορίαν;
Σα παρχάρι͜α, τα χωρία
έν’ ολόγ̆ιον ιστορίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
ατ’ςαυτής, της
γραιάδεςγριές
ελάλ’νανέβγαζαν λαλιά, καλούσαν, αποκαλούσαν, προσκαλούσαν, οδηγούσαν
ελύγανέλιωσαν
έν’είναι
επέθανανπέθαναν
εσβήγανεέσβησαν
ευρήκ’ςβρίσκεις
εχάθανχάθηκαν
οβάδεςπεδιάδες ova
ολόγ̆ιονολόκληρο/η
παρηγορίανπαρηγοριά
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ποπάδεςπαπάδες
τσάτσαλοιγυμνοί
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr