Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θάλασσας θα γομώνω

Θάλασσας θα γομώνωΘάλασσας θα γομώνω

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, Γιώργος Σοφιανίδης


Σ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ απερίγραφτα
τα εμορφάδας όλια
Του Παραδείσ’ τα χρώματα
απέσ’ σα δύο βόλια

Τα δάκρυ͜α μ’ αν φουρκίζ’νε σε
τ’ ομμάτι͜α μ’ θα τσουρώνω
κι αν κλαίω, ψ̌η μ’, και χ̌αίρεσαι
θάλασσας θα γομώνω

Πόσα φοράς για τ’ εσέναν,
πουλί μ’, ετραυαγγέλτσα;
Πόσα φοράς με τα δάκρυ͜α μ’
τσ’ αγίους πα εκλαίντσα;

Τα δάκρυ͜α μ’ αν φουρκίζ’νε σε
τ’ ομμάτι͜α μ’ θα τσουρώνω
κι αν κλαίω, ψ̌η μ’, και χ̌αίρεσαι
θάλασσας θα γομώνω

Πέει με λόγια ντου ’κ’ είπες με
κι εκράτ’νες ατα απέσ’ ι-σ’
Πουσπουριχτά σ’ ωτί μ’ καικά
ν’ ακούω το νεφές ι-σ’

Τα δάκρυ͜α μ’ αν φουρκίζ’νε σε
τ’ ομμάτι͜α μ’ θα τσουρώνω
κι αν κλαίω, ψ̌η μ’, και χ̌αίρεσαι
θάλασσας θα γομώνω

Έναν εγκάλιαν ψαλαφώ,
πουλί μ’, όντες φοούμαι
κι έναν γλυκύν αξ̌άεμαν
να ’πορώ και κοιμούμαι

Τα δάκρυ͜α μ’ αν φουρκίζ’νε σε
τ’ ομμάτι͜α μ’ θα τσουρώνω
κι αν κλαίω, ψ̌η μ’, και χ̌αίρεσαι
θάλασσας θα γομώνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αξ̌άεμανχάδι, χάιδεμαokşama
απέσ’μέσα
ατααυτά
βόλιαοι ίριδες των ματιών, τα σφαιρικά σε σχήμαβῶλος~βολβός
γλυκύνγλυκιά/ό
γομώνωγεμίζω
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εκλαίντσαστενοχώρησα, έκανα κπ να κλάψει
εκράτ’νεςκρατούσες
εμορφάδας(ον. πληθ.) ομορφιές ή (γεν. ενικ.) ομορφιάς
ετραυαγγέλτσαέκανα τραυάγγελο (τετραυάγγελον), προσευχή με κείμενο περιέχων εδάφια από τα ευαγγέλια των τεσσάρων ευαγγελιστών που διαβαζόταν για ιαματικούς λόγους
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κοιμούμαικοιμάμαι
νεφέςαναπνοήnefes
ντουπου, αυτό/ά που
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
παραδείσ’παραδείσου
πέειπες (προστ.)
πουσπουριχτάψιθυριστά
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσουρώνωστερεύω, στραγγίζωσειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
φοούμαιφοβάμαι
φοράςφορές
φουρκίζ’νεπνίγουν
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι
ψ̌ηψυχή
ωτίαυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr