Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φωτογραφία

Καράβ’ σην Μαύρην ΘάλασσανΚαράβ’ σην Μαύρην Θάλασσαν

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Ανθή Νικολαΐδη, Θεόδωρος Βεροιώτης


Τόσα χρόνι͜α ’πολέμανα
με τη φωτογραφία σ’
Να ευτάγ̂’ ατο και καλατσ̌εύ’,
ν’ ακούω τη λαλία σ’

Με τη φωτογραφία σου
έχω τρανόν χαράν-ι
Χαλάλ’ και σον φωτόγραφον
π’ επέρεν την παράν-ι

Κόρ’, η φωτογραφία σου
σην τσ̌έπη μ’ ελερώθεν
Επέρα να σπογγίζ’ ατο,
η γούλα μ’ εγομώθεν

Εσέναν π’ εζωγράφιζεν
θα προσ̌κυνώ τ’ ακίλ’ν ατ’
Άτσ̌απα ας σ’ όποιον μελάν’
έβαφεν το κοντύλ’ν ατ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλ’νμυαλό akıl/ʿaḳl
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
γούλαλαιμός gula
έβαφενεμβάπτιζε, βύθιζε σε υγρό
εγομώθενγέμισε
ελερώθενλερώθηκε
επέραπήρα
επέρενπήρε
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κοντύλ’νκοντύλι
λαλίαλαλιά, φωνή
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
’πολέμαναπολεμούσα, πάλευα να καταφέρω
σπογγίζ’σκουπίζω/ει
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλά helal/ḥalāl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr