Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η γυναίκα τη Μονόγιαννε

Καράβ’ σην Μαύρην ΘάλασσανΚαράβ’ σην Μαύρην Θάλασσαν

Στιχουργοί: Ερμιόνη Ευσταθιάδη

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Σοφία Νικολαΐδη


Τη Γιάννε, τη Μονόγιαννε,
εγώ είμαι η κάλη
Εγώ γεννώ τραντέλλενους,
Ρωμαίικα παλληκάρι͜α

Ο κύρη μ’ έν’ ας σ’ ουρανούς,
η μάνα μ’ ας σα νέφι͜α
Τ’ αδέρφι͜α μ’ ’στράφ’νε και βροντούν
κι εγώ γριλεύω δράκους

Ση πεθερού μ’ και την αυλήν,
σεράντα δρακών πόστι͜α
Έναν θα παίρω και τ’ εσόν,
γίν’νταν σεράντα ένα

Και σο κουνίν και τη μωρί’ μ’,
σεράντα δρακοδόντι͜α
Κρούγω και παίρω και τ’ εσόν
γίν’νταν σεράντα ένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γίν’ντανγίνονται
γριλεύωκαταστρέφω, αφανίζω
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
κουνίνκούνια
κρούγωχτυπώ
μωρί’μωρού/μωρών
νέφι͜ασύννεφα
παίρωπαίρνω
πόστι͜αδέρματα post/pūst
ρωμαίικα(τουρκ. Rumca) η γλώσσα των Ρωμιών, η ποντιακή γλώσσα, αυτά που είναι των Ρωμιών γενικά
σεράντασαράντα
’στράφ’νε(αστράφ’νε) αστράφτουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr