Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Με τ’ «αχ» και με το «βαχ»

Το μυστικό μ’Το μυστικό μ’

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Παντελής Νικολαΐδης


Ανάθεμα τη μαχαλά σ’
κι όλιον τη γειτονία σ’
Ανθρώπ’ς εσέγκα για τ’ εμάς
κι ωρι͜άζ’νε σα γωνίας

Σεράντα δι͜αρμενεύ’νε με
κι εξήντα καντουρεύ’νε
Άμον ντ’ ελέπω τ’ ομμάτι͜α σ’,
όλια ας σο νου μ’ εηβαίν’νε

Πάντα με τ’ «αχ» και με το «βαχ»,
με τα παρακαλίας
Μίαν ’κ’ επόρεσες να λες,
«θα χτίζω την καρδία σ’»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
δι͜αρμενεύ’νεσυμβουλεύουν, νουθετούν μσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
εηβαίν’νεβγαίνουν, ανεβαίνουν πάνω
ελέπωβλέπω
επόρεσεςμπόρεσες
εσέγκαέβαλα, εισήγαγα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καντουρεύ’νεξεγελούν, εξαπατούν, κοροϊδεύουν kandırmak
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
μίανμια φορά
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
παρακαλίαςπαρακάλια
σεράντασαράντα
ωρι͜άζ’νεπροσέχουν, φυλάνε, επιβλέπουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr