Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καλομηνέσ̌’ τραντάφυλλον

Το μυστικό μ’Το μυστικό μ’

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Καλομηνέσ̌’ τραντάφυλλον,
ανοιξεζ’νόν τσ̌ιτσ̌άκι,
που κείται σ’ εγκαλιόπο σου
ντό θ’ ευτάει το κρεβάτι;

Μελένια τα στομόχ̌ειλα σ’,
το πόι σ’ αγγελικόν έν’
κι ατό η χωριστέρα σου,
στράτα βασιλιακόν έν’

Γουρπάν’ σ’ ατά τα μαλλόπα σ’
και τα καγκαλιδάρι͜α
Όντες χτενί͜εις και ’κχ̌ύντς ατα,
ματώντς τα παλληκάρι͜α

Γουρπάνι σ’, πρωτοτσ̌ίτσ̌εκον
μαρτέσ̌ι μ’ κι απριλέσ̌ι μ’!
Εγώ καίουμαι για τ’ εσέν
κι εσύ τιδέν ’κι λες-ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοιξεζ’νόνανοιξιάτικο
απριλέσ̌ιαπριλιάτικο
ατάαυτά
ατααυτά
βασιλιακόνβασιλικό/ή
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έν’είναι
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
καγκαλιδάρι͜ακατσαρά
καίουμαικαίγομαι
καλομηνέσ̌’αυτό/ά που είναι το μήνα Μάιο, μαγιάτικο/α
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύντςχύνεις
μαλλόπαμαλλάκια
μαρτέσ̌ιμαρτιάτικο
ματώντςματώνεις
όντεςόταν
πόιύψος, μπόι boy
πρωτοτσ̌ίτσ̌εκοντο πρώτο ανθισμένο λουλούδι πρώτος + çiçek
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τιδέντίποτα
τσ̌ιτσ̌άκιλουλούδι çiçek
χτενί͜ειςχτενίζεις
χωριστέραχωρίστρα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr