Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έμορφον ελαφόπο μ’

Το μυστικό μ’Το μυστικό μ’

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Σάκης Σωτηριάδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Αρνί μ’, σην ηήν ντο πορπατείς,
τέρεν χάσον τ’ ιχνάρι σ’
και σο δεντρόν ντο γιασλανεύ’ς
μ’ αφήντς το μαξιλάρι σ’

Έμορφον ελαφόπο μου,
τ’ ομμάτι͜α σ’ άμον άστρα
Μη παίρ’νε σε ας σ’ εγκαλιόπο μ’,
τα χ̌έρι͜α μ’ ’ίν’νταν κάστρα

Κι η πορπατία σ’ μ’ έν’ κοντόν,
πορπάτ’ αραία-αραία
Τέρεν ’πιδέβα το ποτάμ’
και ντως σ’ ορμάν’ μερέαν

Έμορφον ελαφόπο μου,
τ’ ομμάτι͜α σ’ άμον άστρα
Μη παίρ’νε σε ας σ’ εγκαλιόπο μ’,
τα χ̌έρι͜α μ’ ’ίν’νταν κάστρα

Κι όντες εφτάντς σο ραχ̌ομύτ’,
κύλτσον έναν λιθάριν
Να σ̌κίζ’ τ’ ορμάν’ και φέρ’ χαπέρ’
σ’ εμέν το παλληκάρι

Έμορφον ελαφόπο μου,
τ’ ομμάτι͜α σ’ άμον άστρα
Μη παίρ’νε σε ας σ’ εγκαλιόπο μ’,
τα χ̌έρι͜α μ’ ’ίν’νταν κάστρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αφήντςαφήνεις
γιασλανεύ’ςακουμπάς πάνω, γέρνεις πάνω σε κτ, στηρίζεσαι yaslamak
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ελαφόποελαφάκι
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εφτάντςφτάνεις
ηήνγη
’ίν’ντανγίνονται
ιχνάριχνάρι, ίχνος
κύλτσονκύλησε (προστ.)
μερέανμεριά
ντωςχτύπα (προστ.)
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ορμάν’δάσος orman
παίρ’νεπαίρνουν
’πιδέβα(επιδέβα) προσπέρασα, ξεπέρασα ή (απιδέβα) προσπέρασε, ξεπέρασε (προστ.)
πορπάτ’περπάτα (προστ.)
πορπατείςπερπατάς
ραχ̌ομύτ’μύτη βουνού, βουνοκορφή
σ̌κίζ’σκίζω/ει
τέρενκοίταξε (προστ.)
φέρ’φέρνω/ει
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
χάσονχάσε, διώξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr