Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το κρίμα μ’

Το μυστικό μ’Το μυστικό μ’

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Είνας καρήν εποίκε με,
να, μα την Παναΐαν!
Να ’φτάγω σην εικόναν ατ’ς
χ̌ίλι͜α μετάνοιας μίαν

Να λέω «Σ’χώρα με, ήμαρτον!
Γουρπάνι σ’, Παναΐα»
Είδ’ ατεν κι εσ̌ασ̌ίρεψα
και ξαν εκολατίγα

Το κρίμα μ’ έν’ πολλά βαρύν,
εξέρω ’κι παίρ’ σ’χώρη
Τρανόν τακάτ’ έχ̌’ η καρή,
σην ξέραν σύρ’ παπόρι

Θαρρείς και έν’ ο δι͜άβολον
ο «έξ’ απ’ αδακέσ’»-ι
Εκολάτ’σεν και τον ποπάν
και εντροπήν πα ’κ’ έχ̌ει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
είναςένας/μία
εκολατίγακολάστηκα
εκολάτ’σενκόλασε
έν’είναι
εντροπήνντροπή
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
έξ’ απ’ αδακέσ’έξω από εδώ, μτφ. (ο) διάβολος
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εσ̌ασ̌ίρεψασάστισα, τα έχασα şaşırmak
έχ̌’έχει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρήγυναίκα, σύζυγος karı
καρήνγυναίκα, σύζυγο karı
’κιδεν ουκί<οὐχί
μίανμια φορά
ξανπάλι, ξανά
ξέρανξεριά
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
παπόριβαπόρι, καράβι vapore
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ποπάνπαπά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
σ’χώρασυγχώρεσε (προστ.)
σ’χώρησυγχώρεση
τακάτ’δύναμη, αντοχή takat/ṭāḳat
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr