Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο ξεριζωμόν

Το μυστικό μ’

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Κι αν αποχαιρετούμε σε,
πατρίδα μουν θα είσαι
Σο νουν εμουν, σην καρδι͜ά μουν
πάντα απέσ’ θα κείσαι

Εστοίβαξανε τον κόσμον
και το παπόρ’ εχπάστεν
Το σημερ’νόν το μέρωμαν
Θεόν εκαταράστεν

Κι αν αποχαιρετούμε σε,
πατρίδα μουν θα είσαι
Σο νουν εμουν, σην καρδι͜ά μουν
πάντα απέσ’ θα κείσαι

Φέγομε και τ’ ομμάτι͜α μουν
με τα δάκρυ͜α γομούνταν
Η ψ̌η μ’ κι η καρδι͜ά μουν εκέσ’,
ατά ’κι ξεριζούν’νταν

Κι αν αποχαιρετούμε σε,
πατρίδα μουν θα είσαι
Σο νουν εμουν, σην καρδι͜ά μουν
πάντα απέσ’ θα κείσαι

Αγίους να μοιρολογούν
τ’ ωτία μουν ακούνε
Κλαίν’ τα εικόνας σ’ ιερόν,
τα σήμαντρα ’κι κρούν’νε

Κι αν αποχαιρετούμε σε,
πατρίδα μουν θα είσαι
Σο νουν εμουν, σην καρδι͜ά μουν
πάντα απέσ’ θα κείσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατάαυτά
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
εκέσ’εκεί
εμουνμας
εχπάστεναναχώρησε, κίνησε για
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μέρωμανξημέρωμα
μουνμας
ομμάτι͜αμάτια
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
ψ̌ηψυχή
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr