Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του Ρθι͜άν τ’ ορμίν

Του Ρθι͜άν τ’ ορμίνΤου Ρθι͜άν τ’ ορμίν

Στιχουργοί: Γιώργος Κασαμπαλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Θεοδωρίδης, Κυριάκος Αντωνιάδης


Σίτι͜α δι͜αβαίντς του Ρθι͜άν τ’ ορμίν,
ο Α’έρτς να τερεί σε
Μάϊσσες να μη μαεύ’νε σε,
αράπ’ς να μη φουρκί͜ει σε

Αρμέντσα Παναΐα μ’,
εσέναν να δοξάζω
Ατού σ’ άσπρον την ψ̌η σ’ απέσ’
φιλώ, φιλώ, χορτάζω

Ανάθεμα και του μουχτάρ’
τ’ αγνόν τη γειτονείαν
Τέρσι͜α ατείν’ θα κρίν’νε με,
η εξωτέρα τογρία

Αρμέντσα Παναΐα μ’,
εσέναν να δοξάζω
Ατού σ’ άσπρον την ψ̌η σ’ απέσ’
φιλώ, φιλώ, χορτάζω

Τα περπεντούλια και το τσάφ’
σο κιφάλι σ’ κανείνταν
Τσ̌ακάν να έμ’ σιμά σην ψ̌η σ’,
όλια καπνός να ’ίν’νταν

Αρμέντσα Παναΐα μ’,
τ’ όνεμα σ’ να δοξάζω
Ατού σ’ άσπρον την ψ̌η σ’ απέσ’
φιλώ, φιλώ, χορτάζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνόναλλόκοτο/η, περίεργο/η, σπουδαίο/α, αξιοθαύμαστο/η
Α’έρτςΑη-Γιώργης
απέσ’μέσα
Αράπ’ςμυθικό πλάσμα που προκαλούσε τρόμο
ΑρμέντσαΑρμένισσα
ατείν’αυτοί
ατούεκεί
γειτονείανδημογεροντία
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάςδιαβαίνω
έμ’ήμουν
εξωτέραπολιτικό δικαστήριο της εποχής
’ίν’ντανγίνονται
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
κιφάλικεφάλι
κρίν’νεκρίνουν
μαεύ’νεμαγεύουν
μουχτάρ’(γεν./αιτ. εν) κοινοτάρχη, (ον. πληθ.) κοινοτάρχεςmuhtar/muḫtār
όλιαόλα
όνεμαόνομα
ορμίνρυάκι, ρεματιά
περπεντούλιαορμαθός αργυρών και χρυσών κοσμημάτων ή μαργαριταριών που κοσμούν την κεφαλή γυναίκας (κατά τη βυζαντινή περίοδο συνήθως τα κοσμήματα αυτά κρέμονταν από το πλάι στέμματος κεφαλής)perpendula/pendulo
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
τερείκοιτάει
τέρσι͜αανάποδα, αντίθετα, αρνητικά, δυσμενώςters
τογρίααληθινά, ίσια, ευθεία, σωστάdoğru
του Ρθι͜άν τ’ ορμίνρεματιά στην Άγουρσα Ματσούκας
τσ̌ακάνπεριδέραιο νυφιάτικο
τσάφ’κόσμημα κεφαλής νύφης
φουρκί͜ειπνίγει
χορτάζωχορταίνω
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
Φωτ. Περπενδούλια (perpendula) από ψηφιδωτό και εικόνα βυζαντινής εποχής.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr