Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέναν

Του Ρθι͜άν τ’ ορμίνΤου Ρθι͜άν τ’ ορμίν

Στιχουργοί: Τάσος Ματσαρίδης

Συνθέτες: Τάσος Ματσαρίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Θεοδωρίδης, Κυριάκος Αντωνιάδης


Ντο θ’ ευτάγω, τρυγονόπο μ’,
’κ’ επορώ, ’κ’ ευρήκω τόπον
Ση οντάς ι-σ’ τα φεγγίτας
να ελέπω σε τα νύχτας

Για τ’ εσέν κουρφεύκουμαι
σην εγκάλια μ’ π’ έχω σε
Ση σοανέ σ’ ντο πυκνομπαίνω
και σο γιάνι σ’ κιάν’ ντο μένω

Μόνο για τ’ εσέν εγώ
να κοιμούμαι ’κ’ επορώ
Ολιγόπον να τσαμώνω,
τα τερτόπα μ’ να ’λαφρώνω

Σ’ ουρανού αφκά την άκραν
θα κονεύω ση φωλέαν
Το ψ̌όπο μ’ να κουρταρεύω
ας σ’ εσόν την μαχ̌αιρέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αφκάκάτω
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εγκάλιααγκαλιά
ελέπωβλέπω
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρήκωβρίσκω
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κοιμούμαικοιμάμαι
κονεύωεγκαθίσταμαι, φωλιάζω, προσγειώνομαι (επί πτηνών) konmak
κουρταρεύωσώνω, διασώζω kurtarmak
κουρφεύκουμαιπαινεύομαι, περηφανεύομαι
’λαφρώνωελαφρύνω
μαχ̌αιρέανμαχαιριά
ολιγόπονλιγουλάκι
σοανέησυχαστήριο, καταφύγιο sığınak
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρυγονόπομικρό τρυγόνι
τσαμώνωκλείνω, σφαλίζω
φεγγίταςφεγγίτες, ανοίγματα στη στέγη σπιτιού για να εισέρχεται το φως, φωταγωγοί, λυχνίες
φωλέανφωλιά
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr