Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέναν

Του Ρθι͜άν τ’ ορμίνΤου Ρθι͜άν τ’ ορμίν

Στιχουργοί: Τάσος Ματσαρίδης

Συνθέτες: Τάσος Ματσαρίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Θεοδωρίδης, Κυριάκος Αντωνιάδης


Ντο θ’ ευτάγω, τρυγονόπο μ’,
’κ’ επορώ, ’κ’ ευρήκω τόπον
Ση οντάς ι-σ’ τα φεγγίτας
να ελέπω σε τα νύχτας

Για τ’ εσέν κουρφεύκουμαι
σην εγκάλια μ’ π’ έχω σε
Ση σοανέ σ’ ντο πυκνομπαίνω
και σο γιάνι σ’ κιάν’ ντο μένω

Μόνο για τ’ εσέν εγώ
να κοιμούμαι ’κ’ επορώ
Ολιγόπον να τσαμώνω,
τα τερτόπα μ’ να ’λαφρώνω

Σ’ ουρανού αφκά την άκραν
θα κονεύω ση φωλέαν
Το ψ̌όπο μ’ να κουρταρεύω
ας σ’ εσόν την μαχ̌αιρέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αφκάκάτω
γιάνιπλάι, πλευρόyan
εγκάλιααγκαλιά
ελέπωβλέπω
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρήκωβρίσκω
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κοιμούμαικοιμάμαι
κονεύωεγκαθίσταμαι, φωλιάζω, προσγειώνομαι (επί πτηνών)konmak
κουρταρεύωσώνω, διασώζωkurtarmak
κουρφεύκουμαιπαινεύομαι, περηφανεύομαι
’λαφρώνωελαφρύνω
μαχ̌αιρέανμαχαιριά
ολιγόπονλιγουλάκι
σοανέησυχαστήριο, καταφύγιοsığınak
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τρυγονόπομικρό τρυγόνι
τσαμώνωκλείνω, σφαλίζω
φωλέανφωλιά
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr