Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα τραγωδώ και ’κ’ επορώ

Του Ρθι͜άν τ’ ορμίνΤου Ρθι͜άν τ’ ορμίν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Θεοδωρίδης, Κυριάκος Αντωνιάδης


Θα τραγωδώ και ’κ’ επορώ,
θα κλαίγω, δάκρυ͜α ’κ’ έχω
Θα λέγω σας τα τερτόπα μ’,
καν’νάν σον κόσμον ’κ’ έχω

Ο ήλιον εβασίλεψεν
ση μάναν ατ’ μερέαν
Στρώσον το κρεβατόπο σου
και κλὼσ’ σ’ εμέν μερέαν

Το φίλεμα σ’ έν’ γιατρικόν,
το δάξιμο σ’ βοτάνι
Εγκάλια σ’ παντοβότανον
σ’ έναν ισίζ’ ορμάνι

Εγώ ντο κλαίγω μη τερείς,
τα δάκρυ͜α σ’ ’κι θα ελέπω
Για πέει με το παράπονο σ’,
την ψ̌η μ’ εκεί να θέκω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δάξιμοδάγκωμα, δαγκωματιά
εγκάλιααγκαλιά
ελέπωβλέπω
έν’είναι
επορώμπορώ
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
ισίζ’ερημικό/ή, απομονωμένο/ηıssız
’κ’δενουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδενουκί<οὐχί
κλὼσ’γύρισε, γύρνα (προστ.)
κρεβατόποκρεβατάκι
μερέανμεριά
ορμάνιδάσος
πέειπες (προστ.)
στρώσονστρώσε (προστ.)
τερείςκοιτάς
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τραγωδώτραγουδάω
φίλεμαφιλί
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr